Veranderen vanuit een ander perspectief

 

In deze lezing gaan we kijken naar veranderingsprocessen vanuit biologisch perspectief, immers in de natuur is veranderen niets anders dan een overlevingsstrategie. Tijdens deze presentatie zal Patrick van Veen ook ingaan op de ervaringen met veranderings- en fusieprocessen in dierentuinen. Roepen deze processen daar net zoveel weerstand op als op de werkvloer?

Deze lezing is interactief.

 

Leidinggeven; de manager op de apenrots

 

Binnen dit thema wordt er gekeken naar de vaardigheden die van belang zijn bij goed leiderschap, bij verschillende apensoorten en de mens. De reactie van een eigenaar van een accountantskantoor na afloop van een observatieopdracht in een dierentuin: “Ik vind het jammer dat het een baviaan was die me aansprak op mijn houding en niet één van mijn medewerkers, maar nu heeft in ieder geval iemand het gezegd.” (Een dominante mantelbaviaan voelde zich dusdanig bedreigd door de houding van de eigenaar dat hij dreigend zijn tanden toonde.)

Communicatie


Veel problemen en vragen in bedrijven hangen samen met (mis)communicatie. Belangen van werknemers en managers kunnen ertoe leiden dat bewuste miscommunicatie ontstaat. Wat Van Veen aanduidt als “verarming” is een proces in de communicatie waarbij we slechts een gedeelte van of een vervormde boodschap vertellen. Het gaat hierbij over verbale versus non-verbale en bewuste versus onbewuste communicatie.
Aan de hand van het gedrag dat we bij apen zien worden deze problemen gekoppeld aan ons sociale oergedrag en kunnen deze in een ander kader worden geplaatst.

Thema’s

 

Thema’s voor workshops of lezingen kunnen zijn:

 

Apenstreken op de werkvloer

 

Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de werkvloer, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien dat het gedrag dat wij allemaal vertonen niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar gevoed wordt vanuit onze oerinstincten.

Samenwerken

 

Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep genomen. We worden uitgedaagd om ons in te leven hoe het zou zijn als we weer over de savanne zouden moeten zwerven en ons dagelijks geconfronteerd zagen met leeuwen en hyena’s.
Wat is de basis van goede samenwerking en welke gedragingen spelen hierin een cruciale rol?

Workshop

Lezingen

Thema’s

Onderzoek

Media

Publicaties

Links

Wie zijn wij

Trainers

Home

De klant verleid

 

Het lijkt erop dat niemand belangrijker is voor een organisatie als de klant. Maar toch stoeien we allemaal met de vraag: hoe zorgen we dat de klant terugkomt?

Kunnen we hier iets leren van de biologie?

Als leverancier en klant, ondernemer en gast of als arts en patiënt ga je voor korte tijd een relatie aan. Dit betekent dat je moet werken aan vertrouwen, soms een klein beetje imponeren maar vooral ook aandacht geven en zichtbaar zijn. Dit alles is iets dat apen goed begrijpen, zij moeten immer 24 uur per dag in een sociale relatie leven waarin al deze gedragingen een belangrijke rol spelen.

 

Cultuur

 

Als we het in organisaties hebben over cultuur gaat het vaak over waarom veranderingen wel of niet lukken of over hoe we een interculturele samenwerking kunnen laten slagen. Om achter deze antwoorden te komen is het allereerst belangrijk cultuur te begrijpen en ons gedrag daarin objectief te kunnen waarnemen.
Wat is  bijvoorbeeld de invloed van cultuur op de werkomgeving, hoe richten wij onze eigen organisatie in? En hoe kan cultuur ons ondersteunen in het effectief samenwerken en in het bewerkstelligen van positieve gedragsveranderingen
?

 

C o n t a c t

Twitter icon lichtblauw groot